Vitajte v online katalógu Obecnej knižnice v Ľuboticiach

Obecná knižnica


Obecná knižnica v Ľuboticiach bola zriadená obcou Ľubotice a je organizačnou zložkou Obecného úradu v Ľuboticiach. Obec zabezpečuje prevádzku knižnice po finančnej a personálnej stránke. Vzájomné vzťahy knižnice a jej používateľov, spôsob, druhy knižnično-informačných služieb, rozsah výpožičného času, výšku členských a sankčných poplatkov, upravuje Knižničný a výpožičný poriadok, ktorý vydáva OcÚ v Ľuboticiach.

Knižničný fond obecnej knižnice v Ľuboticiach má 6093 zväzkov kníh v kategóriách detská a mládežnícka literatúra a beletria. Každoročne sa dopĺňa o cca 100 zväzkov.

Obecná knižnica sídli v budove Obecného úradu.

Kontakt:  kniznica@lubotice.eu

Telefón:   051/7480900

Vypožičný čas:

PONDELOK 13.00-18.00

UTOROK zatvorené

STREDA 13.00-18.00

ŠTVRTOK zatvorené

PIATOK 13.00-16.00

Powered by Koha